Ludiek, bijzonder apart op een leuke manier
 
 

LUDIEK...

 
...samen spelen op  De Lutteltuin!

Ludiek, van het Franse ludique betekent speels. De term wordt voornamelijk gebruikt om aan te geven dat een anders ernstige zaak op een speelse manier wordt uitgevoerd. Zo zal een ludieke workshop opvallend zijn en spraakmakend op een positieve manier.

Het woord LUDIEK is aan de Nederlandse taal toegevoegd door de Nederlandse historicus Johan Huizinga in zijn boek Homo ludens (de spelende mens). In zijn voorwoord van dit werk schrijft Huizinga in 1938: "Ik had voortdurend behoefte aan een adjectief bij spel, dat eenvoudig uitdrukt 'wat tot spel of spelen behoort'. Speels kon daartoe niet dienen, het heeft een te speciale nuance van betekenis. Men veroorlove mij daarom het woord ludiek in te voeren."  (Bron: Huizinga, 1938, Homo ludens. Groningen: Wolters-Noordhoff, p. vi)

In de beeldende kunst ontstond er hernieuwde aandacht voor het begrip ludiek, waarbij het een specifiekere invulling kreeg. Om aan te geven dat een bepaalde bijeenkomst, als het aan de begeleiders ligt, niet zou uitlopen op saai, werd deze aangekondigd als ludiek. In het onderwijs bestaat een ludieke vorm van de repetitie, de zogenaamde speletitie. Het spel-element daarbij ontstaat doordat de deelnemers zelf de opgaven mogen uitkiezen, wel of niet de joker kunnen inzetten, zelf het risico mogen bepalen bij de bonusvragen en tot besluit een extra koekvraag kunnen beantwoorden. Het woord speletitie is ontstaan uit de samenvoeging van spel en repetitie.

De Beeldende Kunstenaars
De beeldende kunstenaars Sylvia Dekker en Antoon Versteegde begeleiden u en uw gasten persoonlijk bij de ludieke workshops in hun ateliers aan de rand van de Noord-Brabantse bossen en bij recreatiepark Hemelrijk. Zij organiseren samen al vele jaren creatieve workshops en teambuildings activiteiten op diverse locaties in het land. Vanuit het bedrijfsleven werd echter steeds vaker de vraag gesteld of het ook mogelijk is om met groepen op atelierbezoek te komen en daar dan zelf aan de slag te gaan met creatieve materialen en technieken. Dit idee is verder uitgewerkt zodat we nu een geschikte atelierruimte hebben op een prachtlocatie aan de rand van de bossen ten noorden van Uden en op de Lutteltuin aan de rand van Volkel.

Sylvia Dekker (1953) volgde haar kunstopleiding aan respectievelijk de Academie voor Educatieve Arbeid 'De Kopse Hof' te Nijmegen met als specialisatie Beeldende Vorming en Drama en aan de Academie voor Beeldende Vorming, Faculteit der Kunsten te Tilburg met als specialisatie Tweedimensionale en Plastisch-ruimtelijke Vormgeving.

Antoon Versteegde (1953) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving te 's-Hertogenbosch, afdeling Monumentale en Versierende Vormgeving.

De Lutteltuin vormt een onderdeel van ArtWorksAndMore (KvK 17116867)